Home
Introductie
Specialiteiten
Bemiddeling
Tarieven
Contact
Links
Advocatenkantoor M. Claes


Advocatenkantoor M. Claes staat voor efficiēnte, hoogkwalitatieve dienstverlening en juridisch maatwerk tegen lokale tarieven.

Het kantoor werd in 1993 opgericht door Monique Claes (licentiaat rechten).

Doorheen de jaren bouwde het kantoor een expertise op in diverse rechtstakken.

Het kantoor M. Claes verstrekt juridische adviezen aan particulieren, begeleidt KMO's bij onderhandelingen en incassoverrichtingen en voert gerechtelijke procedures voor alle Belgische rechtbanken.

Waar mogelijk, wordt de voorkeur gegeven aan preventie en bemiddeling teneinde tot een minnelijke regeling te komen.Zij is tevens een erkend familiaal bemiddelaar (zie Bemiddeling).

Wij hechten veel belang aan het persoonlijk contact met de cliēnt en trachten samen te streven naar haalbare, concrete en betaalbare oplossingen.

Bij Advocatenkantoor M. Claes worden uw belangen ten volle behartigd.


Website All Rights Reserved
Design by Chris Van Lommel.